Zoeken

SORRY MIJN 'LIEF' JIJ ERFT NU NIET MEER VAN MIJ ... OF TOCH NOG WEL?

Zie zo, echtscheidingsverzoekschrift ingediend, dan is het ook erfrechtelijk geregeld?

Veel echtgenoten denken dat als men niet meer samenwoont en de echtscheiding al bij de rechtbank is aangevraagd, dat men dan niet meer van elkaar erft. We liggen immers in echtscheiding. Dit is een misvatting. Wel is dan de eventuele gemeenschap van goederen ontbonden, maar het huwelijk nog niet.
Zolang de echtscheidingsbeschikking van de rechter nog niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is men nog gewoon gehuwd en erven de echtgenoten van elkaar. Dat geldt ook voor een nog niet beëindigd geregistreerd partnerschap.

Het komt wel eens voor dat iemand tijdens echtscheidingsprocedure komt te overlijden. Je bijna ex-echtgenoot erft dan nog gewoon van jou. Zijn er kinderen, dan erft de bijna ex samen met de kinderen. Zijn er geen kinderen, dan erft de echtgenoot alles. De vraag is of dit wel de bedoeling is?

Testamentair erfrecht in het zicht van de echtscheiding.

Het is doorgaans geen fijne gedachte dat de bijna ex-echtgenoot nog mee kan erven zolang het huwelijk niet is ontbonden. Dit kan heel eenvoudig worden voorkomen door een testament te maken. In een testament kun je nog meer zaken regelen dan alleen het onterven van je echtgenoot.

Men denkt vaak dat je een echtgenoot niet kunt onterven, maar dit kan altijd. Daarvoor hoeft er geen scheiding te spelen.Toch kan een onterfde echtgenoot altijd nog een beroep doen op de zogenaamde ‘wettelijke rechten’. De bijna ex kan dan vorderen dat hij/zij nog zes maanden in de echtelijke woning mag blijven wonen met gebruik van bijbehorende inboedel. Hij krijgt dan, op grond van de wet, een tijdelijk recht van vruchtgebruik van de woning en van andere goederen van de scheidende echtgenoot die is overleden. Deze wettelijke rechten kan je niet bij testament uitsluiten! Pas als de echtscheidingsbeschikking van de rechter is ingeschreven bij de burgerlijke stand, vervallen deze wettelijke rechten. Het rekken van een echtscheidingsprocedure kan voor een onterfde echtgenoot aantrekkelijk zijn, zeker als de andere echtgenoot op dat moment ernstig of terminaal ziek is. De mogelijkheid om gebruik te maken van het recht van vruchtgebruik van de woning en van andere goederen vervalt overigens wel één jaar na indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding.

Gescheiden en alsnog van je ex erven via de kinderen.

Dit heb ik wel meegemaakt in mijn praktijk. Als een kind ongehuwd, zonder kinderen en zonder een testament te hebben gemaakt, komt te overlijden en eerder al van één van de gescheiden ouders heeft geërfd, dan komt die erfenis bij de andere gescheiden ouder terecht. Je kan dit voorkomen door een soort tweetrapsmaking in het testament op te nemen zodat je ex niet via je kind alsnog van jou kan erven.

Verder kan het nog van belang zijn om het ouderlijk vruchtgenot uit te sluiten over de erfenis van een minderjarig kind, zodat de ex daar niet de rente van kan genieten. Tot slot kun je overwegen om de erfenis van de kinderen onder bewind van een vertrouwd iemand te geven zodat je ex niet de scepter zwaait over de erfenis van jouw kinderen.

Vraag het #Voornaam

Vraag het Karin

Ongeplande gebeurtenissen hoef je niet onvoorbereid op je af te laten komen… Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

Stel jouw vraag

Blogs

Veranderingen van wetten en regels houden we graag nauwlettend voor je in de gaten. Hebben ze gevolgen voor jouw persoonlijke of zakelijke situatie? We schrijven er graag over in blogs op deze website of in publicaties voor kranten en magazines. Zo blijf jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws. In taal die zelfs de ingewikkeldste materie begrijpelijk maakt.

Testament
Waarom moet ik als samenwoner een testament? Beetje overdreven of niet?

Waarom moet ik als samenwoner een testament? Beetje overdreven of niet?

Waarom moet ik als samenwoner een testament? Beetje overdreven of niet? Je bent nog jong, dus aan dat wat óók bij het leven hoort, daar denkt je liever niet aan, maar in onze praktijk maken we veel mee. Ook met jonge mensen die komen te overlijden. Hoe oneerlijk ook, schijnbaar hoort dat ook bij het leven. Ouders, broers en zusters Heb je niets geregeld, dan bepaalt de wet wie jouw bezittingen (en schulden) krijgt. Woon je samen en heb je niets geregeld, dan erven jouw ouders, broers en zussen en niet jouw partner. Jouw deel van bijvoorbeeld de door jullie samen aangekochte woning, meubels, auto en banktegoed gaat dus naar jouw familie. Och, denk je, mijn familie geeft dat wel aan mijn partner. Maar het is niet zo vanzelfsprekend dat de familie hieraan zal willen meewerken. Als ze dit wel doen dan wordt jouw partner nog eens geconfronteerd met schenkbelasting van 30% of 40% van de waarde van wat jij hebt nagelaten, indien die waarde meer bedraagt dan de vrijstelling van € 2.658. Kinderen Heb je kinderen, en hopelijk heb jij als man de kinderen erkend, dan erven de kinderen. Heb jij als man de kinderen niet erkend, dan erven niet zij, maar je ouders, broers en zusters. Om je kinderen te laten erven zal er een vaderschapsactie via de rechter ingesteld moeten worden door de moeder van de kinderen. Zonder testament erven jullie als partners niet van elkaar. Wel sneu als jij als langstlevende partner verder moet zonder beschikking te kunnen hebben over het geld van je overleden partner. Althans, niet zonder toestemming van de Kantonrechter. De wet kan bovendien van jou als langstlevende verlangen dat je de regels van de wettelijke vereffening moet volgen als je minderjarige kinderen erven. Die regels worden vaak als vervelend en ingewikkeld ervaren. Executeurs, voogden en bewindvoering Wie wikkelt jouw nalatenschap af als jij bent overleden? Dat mag jouw partner niet doen als er verder niets is geregeld, maar wel jouw familie als erfgenamen. Heb je minderjarige kinderen die jouw erfgenamen zijn dan is hun langstlevende ouder als hun wettelijk vertegenwoordiger bevoegd om jouw nalatenschap af te wikkelen. Zijn jullie beiden overleden dan is er niemand die hen kan vertegenwoordigen. In beide gevallen zal de rechter hieraan te pas moeten komen. Mede om die reden beveel ik altijd aan dat jullie een executeur alsmede een voogd en een opvolgend voogd bij testament aanwijzen. De executeur is degene die veel bevoegdheden heeft om zonder toestemming van anderen (denk aan de rechter) jouw nalatenschap af te wikkelen. Een voogd is degene die de kinderen zal verzorgen en vertegenwoordigen als jullie als ouders beiden komen te overlijden. De kinderen komen anders onder de vleugels van Jeugdzorg en de rechter terecht. Is jouw kind achttien jaar geworden dan eindigt de voogdij en ontvangt je kind zijn erfenis. De vraag is of je kinderen bij het bereiken van die leeftijd wel voldoende droog achter de oren zijn om verstandig met het aan hun toegevallen vermogen om te gaan. Je kunt dan in je testament bepalen dat de voogd of iemand anders het vermogen van de kinderen beheert tot een bepaalde leeftijd. Deze persoon heet dan: bewindvoerder. En nog veel meer redenen Er zijn nog meer redenen om een testament te maken. Denk bijvoorbeeld aan het besparen van erfbelasting of het nalaten van sommige goederen aan bepaalde dierbaren. De vraag is ook hoe je het wilt regelen als jullie wel van elkaar erven maar kort na elkaar komen te overlijden. Moet het vermogen dan naar de familie van de langstlevende gaan? En jouw familie dan? Moraal van het verhaal Maak een goed testament en tevens een goed samenlevingscontract. Daarin kan je ook een mini-testamentje opnemen voor als er geen kinderen zijn. Wees zuinig op elkaar en bescherm elkaar én

Lees meer
Nieuws
Per 1 januari 2024 Autoluwe binnenstad Sneek

Per 1 januari 2024 Autoluwe binnenstad Sneek

Sneek heeft een mooie binnenstad die we graag leefbaar willen houden. Het doorgaande verkeer in de binnenstad neemt alleen steeds meer toe, waardoor fietsers en voetgangers zich niet veilig voelen. Wij willen graag dat mensen met plezier naar de stad komen en tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk dat alles bereikbaar blijft. We starten daarom op 2 januari 2024 met een proef waarbij we op een paar plekken in de binnenstad een doorrijverbod invoeren. Op die manier dringen we het doorgaande verkeer terug, maar blijven alle woningen, winkels en parkeerplaatsen wel bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Lees meer
Column
AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL EEN WARMERE FAMILIEBAND.

AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL EEN WARMERE FAMILIEBAND.

De decembermaand kenmerkt zich onder andere door gezelligheid met kerstliedjes uit de radio en vaak een heuse familiereünie. Maar wat als de strijdbijl nog niet is begraven. Stel, er is ruzie ontstaan bij de afwikkeling van de nalatenschap van vader of onenigheid over de wijze waarop je broer het bedrijf heeft mogen overnemen. Als je alleen naar geld en het recht kijkt dan zijn conflicten vaak moeilijk oplosbaar. Als notaris kan je aangeven hoe het recht volgens de wet werkt, maar los je daarmee het conflict op? Als notaris-mediator probeer je te kijken welke systemen zich binnen deze familie afspelen. Je noemt het wel de ‘bovenstroom’ en de ‘onderstroom’.

Lees meer

Raad en daad

Bij de meest bepalende en emotionele keuzes in je leven betrek je vaak de mensen die het dichtst bij je staan. Bij hen proef je het onvoorwaardelijke vertrouwen. Datzelfde gevoel willen wij je bezorgen bij het vastleggen van alle afspraken rond de keuzes die je maakt. Met raad en daad staan we je bij. Zo zorgen wij voor een stevige basis onder de toekomst van jezelf en je dierbaren.

Kom in contact

We zijn gevestigd in een monumentaal, maar modern pand. Direct tegenover het station van Sneek. Zowel met de trein, de bus, de auto, de fiets als lopend zijn we prima bereikbaar. Bovendien beschikken we over een eigen parkeerterrein en zijn we ook zeer toegankelijk als je minder goed ter been bent. Wip gerust eens bij ons binnen. Of bel of mail ons. We staan altijd voor je klaar!

Lid van: De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat MfN-registermediators Vereniging van Mediators in het Notariaat
bel bericht bezoek facebook instagram linkedin mail search