Zoeken

Ruzie erfenissen? Voorkomen is beter dan genezen.

Ruzie erfenissen? Voorkomen is beter dan genezen.

Veel ruzies bij erfenissen komen vaak voort uit onvrede uit het verleden. Verwacht je dat bij de verdeling van jouw erfenis de vlam in de pan kan slaan tussen je erfgenamen? Zorg dan op tijd voor een goed testament. Dit kan de ergste pijn verzachten. Bovendien, het zou toch zonde zijn als de erfenis op gaat aan de kosten van juridisch gesteggel?

Zelf bij testament de boel verdelen?
Bij de verdeling van een erfenis heeft elke erfgenaam een vetorecht. Elke erfgenaam moet meewerken aan de verdeling. Vooral bij de verdeling van inboedel kunnen de emoties hoog oplopen, terwijl de inboedel eigenlijk niet meer waarde heeft dan marktplaatswaarde. De verdeling daarvan kan de afwikkeling van de nalatenschap behoorlijk vertragen, waardoor de erfgenamen niet aan de ontruiming en verkoop van de woning toekomen. Dit, terwijl een vlotte verkoop van belang kan zijn, omdat de kosten en (hypotheek) lasten van het huis intussen wel doorlopen (ten laste van ieders erfdeel).

Je kunt in je testament opnemen aan wie bepaalde goederen moeten toekomen en ervoor zorgen dat er een goede executeur is benoemd, die zorgt dat die goederen bij de bedoelde persoon terechtkomen. Dit voorkomt veel oponthoud en geruzie. Dat er wellicht daarna nog wel eens onderlinge gevoeligheden blijven, dat is nooit helemaal te voorkomen.

Een lastig kind onterven? Wellicht niet doen.
Je kunt je kind onterven, maar het kind hoeft dit niet te accepteren. Het kind kan toch een deel van de erfenis krijgen in de vorm van een bedrag in geld door een beroep te doen op zijn/haar legitieme portie. De waarde daarvan is gelijk aan de helft van wat het kind anders zou hebben gekregen. Als een kind vijf jaar lang niet aangeeft of hij een beroep op zijn legitieme wil doen, is zijn onterving definitief.

Om deze onzekerheid voor de andere erfgenamen weg te nemen, zou je het onterfde kind een bedrag ter grootte zijn legitieme portie kunnen toekennen. Het onterfde kind heeft dan geen recht op de spullen in de nalatenschap. Als je de executeur ook tot afwikkelingsbewindvoerder benoemt dan kan die de regie over de erfenis nemen en de boel afwikkelen zonder 'last' van het onterfde kind te hebben.

Kind onterven, maar de kleinkinderen in zijn plaats stellen?
Als je relatie met één van de kinderen niet goed is, kun je overwegen om diens kinderen (jouw kleinkinderen) in zijn plaats te laten erven. Het onterfde kind kan dan nog steeds zijn legitieme portie opeisen, maar door in het testament te bepalen dat hij dan zijn legitieme deel maar moet halen bij zijn eigen kinderen, kan dat een drempel voor hem vormen om een beroep te doen op zijn legitieme portie.

Geef het lastige kind iets meer dan het minimum.
Een onterfd kind kan uit boosheid proberen om een lange kostbare discussie aan te gaan met de erfgenamen over alle giften die zij wel niet hebben gehad. Deze giften spelen namelijk een rol bij het bepalen van de hoogte van zijn legitieme portie. Door het kind bij testament net iets meer te geven dan zijn legitieme portie, zou mogelijk deze discussie beperkt kunnen worden, gezien het psychologisch effect dat van een dergelijk extraatje uit zou kunnen gaan.

Ons vak is een en al mensenwerk. Dat maakt het ook zo boeiend.

Vraag het #Voornaam

Vraag het Karin

Ongeplande gebeurtenissen hoef je niet onvoorbereid op je af te laten komen… Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

Stel jouw vraag

Blogs

Veranderingen van wetten en regels houden we graag nauwlettend voor je in de gaten. Hebben ze gevolgen voor jouw persoonlijke of zakelijke situatie? We schrijven er graag over in blogs op deze website of in publicaties voor kranten en magazines. Zo blijf jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws. In taal die zelfs de ingewikkeldste materie begrijpelijk maakt.

Testament
Waarom moet ik als samenwoner een testament? Beetje overdreven of niet?

Waarom moet ik als samenwoner een testament? Beetje overdreven of niet?

Waarom moet ik als samenwoner een testament? Beetje overdreven of niet? Je bent nog jong, dus aan dat wat óók bij het leven hoort, daar denkt je liever niet aan, maar in onze praktijk maken we veel mee. Ook met jonge mensen die komen te overlijden. Hoe oneerlijk ook, schijnbaar hoort dat ook bij het leven. Ouders, broers en zusters Heb je niets geregeld, dan bepaalt de wet wie jouw bezittingen (en schulden) krijgt. Woon je samen en heb je niets geregeld, dan erven jouw ouders, broers en zussen en niet jouw partner. Jouw deel van bijvoorbeeld de door jullie samen aangekochte woning, meubels, auto en banktegoed gaat dus naar jouw familie. Och, denk je, mijn familie geeft dat wel aan mijn partner. Maar het is niet zo vanzelfsprekend dat de familie hieraan zal willen meewerken. Als ze dit wel doen dan wordt jouw partner nog eens geconfronteerd met schenkbelasting van 30% of 40% van de waarde van wat jij hebt nagelaten, indien die waarde meer bedraagt dan de vrijstelling van € 2.658. Kinderen Heb je kinderen, en hopelijk heb jij als man de kinderen erkend, dan erven de kinderen. Heb jij als man de kinderen niet erkend, dan erven niet zij, maar je ouders, broers en zusters. Om je kinderen te laten erven zal er een vaderschapsactie via de rechter ingesteld moeten worden door de moeder van de kinderen. Zonder testament erven jullie als partners niet van elkaar. Wel sneu als jij als langstlevende partner verder moet zonder beschikking te kunnen hebben over het geld van je overleden partner. Althans, niet zonder toestemming van de Kantonrechter. De wet kan bovendien van jou als langstlevende verlangen dat je de regels van de wettelijke vereffening moet volgen als je minderjarige kinderen erven. Die regels worden vaak als vervelend en ingewikkeld ervaren. Executeurs, voogden en bewindvoering Wie wikkelt jouw nalatenschap af als jij bent overleden? Dat mag jouw partner niet doen als er verder niets is geregeld, maar wel jouw familie als erfgenamen. Heb je minderjarige kinderen die jouw erfgenamen zijn dan is hun langstlevende ouder als hun wettelijk vertegenwoordiger bevoegd om jouw nalatenschap af te wikkelen. Zijn jullie beiden overleden dan is er niemand die hen kan vertegenwoordigen. In beide gevallen zal de rechter hieraan te pas moeten komen. Mede om die reden beveel ik altijd aan dat jullie een executeur alsmede een voogd en een opvolgend voogd bij testament aanwijzen. De executeur is degene die veel bevoegdheden heeft om zonder toestemming van anderen (denk aan de rechter) jouw nalatenschap af te wikkelen. Een voogd is degene die de kinderen zal verzorgen en vertegenwoordigen als jullie als ouders beiden komen te overlijden. De kinderen komen anders onder de vleugels van Jeugdzorg en de rechter terecht. Is jouw kind achttien jaar geworden dan eindigt de voogdij en ontvangt je kind zijn erfenis. De vraag is of je kinderen bij het bereiken van die leeftijd wel voldoende droog achter de oren zijn om verstandig met het aan hun toegevallen vermogen om te gaan. Je kunt dan in je testament bepalen dat de voogd of iemand anders het vermogen van de kinderen beheert tot een bepaalde leeftijd. Deze persoon heet dan: bewindvoerder. En nog veel meer redenen Er zijn nog meer redenen om een testament te maken. Denk bijvoorbeeld aan het besparen van erfbelasting of het nalaten van sommige goederen aan bepaalde dierbaren. De vraag is ook hoe je het wilt regelen als jullie wel van elkaar erven maar kort na elkaar komen te overlijden. Moet het vermogen dan naar de familie van de langstlevende gaan? En jouw familie dan? Moraal van het verhaal Maak een goed testament en tevens een goed samenlevingscontract. Daarin kan je ook een mini-testamentje opnemen voor als er geen kinderen zijn. Wees zuinig op elkaar en bescherm elkaar én

Lees meer
Column
SORRY MIJN 'LIEF' JIJ ERFT NU NIET MEER VAN MIJ ... OF TOCH NOG WEL?

SORRY MIJN 'LIEF' JIJ ERFT NU NIET MEER VAN MIJ ... OF TOCH NOG WEL?

Zie zo, echtscheidingsverzoekschrift ingediend, dan is het ook erfrechtelijk geregeld? Veel echtgenoten denken dat als men niet meer samenwoont en de echtscheiding al bij de rechtbank is aangevraagd, dat men dan niet meer van elkaar erft. We liggen immers in echtscheiding. Dit is een misvatting. Wel is dan de eventuele gemeenschap van goederen ontbonden, maar het huwelijk nog niet.

Lees meer
Nieuws
Per 1 januari 2024 Autoluwe binnenstad Sneek

Per 1 januari 2024 Autoluwe binnenstad Sneek

Sneek heeft een mooie binnenstad die we graag leefbaar willen houden. Het doorgaande verkeer in de binnenstad neemt alleen steeds meer toe, waardoor fietsers en voetgangers zich niet veilig voelen. Wij willen graag dat mensen met plezier naar de stad komen en tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk dat alles bereikbaar blijft. We starten daarom op 2 januari 2024 met een proef waarbij we op een paar plekken in de binnenstad een doorrijverbod invoeren. Op die manier dringen we het doorgaande verkeer terug, maar blijven alle woningen, winkels en parkeerplaatsen wel bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Lees meer

Raad en daad

Bij de meest bepalende en emotionele keuzes in je leven betrek je vaak de mensen die het dichtst bij je staan. Bij hen proef je het onvoorwaardelijke vertrouwen. Datzelfde gevoel willen wij je bezorgen bij het vastleggen van alle afspraken rond de keuzes die je maakt. Met raad en daad staan we je bij. Zo zorgen wij voor een stevige basis onder de toekomst van jezelf en je dierbaren.

Kom in contact

We zijn gevestigd in een monumentaal, maar modern pand. Direct tegenover het station van Sneek. Zowel met de trein, de bus, de auto, de fiets als lopend zijn we prima bereikbaar. Bovendien beschikken we over een eigen parkeerterrein en zijn we ook zeer toegankelijk als je minder goed ter been bent. Wip gerust eens bij ons binnen. Of bel of mail ons. We staan altijd voor je klaar!

Lid van: De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat MfN-registermediators Vereniging van Mediators in het Notariaat
bel bericht bezoek facebook instagram linkedin mail search