Zoeken

Notaris, doe ons maar even snel een verklaring van erfrecht

Na een overlijden krijg je vaak bericht van de bank of van een andere instantie dat je een verklaring van erfrecht aan moet leveren. Men denkt deze even snel te kunnen ophalen bij de notaris. Al zouden wij dit graag willen, het is helaas niet binnen enkele dagen geregeld. Wat moet de notaris doen voor het opmaken van een verklaring van erfrecht (hierna: vve) en wat is het eigenlijk?

Wat is het voor document?

Een vve is een notariële akte waarin de notaris na onderzoek onder meer verklaart:

  • wie de erfgenamen zijn en voor welk deel;
  • of de erfgenamen de nalatenschap reeds hebben aanvaard;
  • of er een echtgenoot/geregistreerd partner van de overledene is die nog bepaalde wettelijke rechten heeft;
  • of het beheer van de nalatenschap aan een executeur of iemand anders is opgedragen met vermelding van hun bevoegdheden.

De verschillende instanties mogen erop vertrouwen dat degene die in het document als zodanig staat vermeld daadwerkelijk de nalatenschap mag beheren of erover mag beschikken. Is er een huis, dan is het soms wenselijk dat de vve in het kadaster wordt ingeschreven waardoor de woning op naam van de erfgenamen wordt gezet.

Wat eraan vooraf gaat.

Er gaat altijd een gesprek met de erfgenamen en/of de executeur aan vooraf. Dit moment van persoonlijk contact is van groot belang. Dit kan bij ons op kantoor of bijvoorbeeld via Teams. Aan de door de overledene benoemde executeur vragen we of die deze taak op zich wil nemen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt samen besproken of één van de erfgenamen of een ander vertrouwd persoon de erfgenamen mag vertegenwoordigen bij de afwikkeling van de nalatenschap en met welke bevoegdheden. Mag diegene bijvoorbeeld zelfstandig het huis verkopen of krijgt deze uitsluitend het beheer van de nalatenschap waarmee hij/zij bijvoorbeeld rekeningen kan betalen en belastingaangiften kan verzorgen?

Tijdens de afspraak wordt ook geïnventariseerd of de overledene schulden had en welke risico's er daardoor kunnen zijn bij het aanvaarden van de nalatenschap. Ook de verhoudingen tussen de erfgenamen kunnen een rol spelen bij de afwikkeling van de erfenis.

Registers raadplegen.

Daarna worden de verschillende registers door ons geraadpleegd. Bij de gemeente controleren we wie de erfgenamen zijn en we checken in het testamentenregister of er een testament is en of dit de laatst opgemaakte versie is. Het is namelijk niet altijd zo dat het testament dat men tussen de papieren van de overledene heeft gevonden het laatst geldende is. Daarnaast komt er ook het nodige bij kijken als er erfgenamen in het buitenland zijn of dat er een buitenlands testament of buitenlands vermogen is.

Opmaken van de nodige formulieren

Een erfgenaam kan kiezen of hij de erfenis wel wenst te aanvaarden of niet. Doorgaans wil hij niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de overledene met zijn eigen privé vermogen. Je kan dan wat wij met een mooi woord noemen: beneficiair aanvaarden. Hiertoe worden de nodige formulieren opgemaakt, toegezonden en toegelicht. Soms duurt het een tijdje voordat de erfgenamen reageren. Minderjarige erfgenamen kunnen overigens alleen maar beneficiair aanvaarden.

Wordt de erfenis verworpen dan kan onderzoek worden gedaan naar de volgende erfgenamen die op grond van de wet gerechtigd zijn tot de nalatenschap.

Ook onderzoeken we of de Rechtbank of de Kantonrechter moet worden ingeschakeld om verder te kunnen. Kortom: het vergt de nodige tijd om een vve op te maken.

Vraag het #Voornaam

Vraag het Karin

Ongeplande gebeurtenissen hoef je niet onvoorbereid op je af te laten komen… Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

Stel jouw vraag

Blogs

Veranderingen van wetten en regels houden we graag nauwlettend voor je in de gaten. Hebben ze gevolgen voor jouw persoonlijke of zakelijke situatie? We schrijven er graag over in blogs op deze website of in publicaties voor kranten en magazines. Zo blijf jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws. In taal die zelfs de ingewikkeldste materie begrijpelijk maakt.

Nieuws
aftermovie 25 jaar jubileum Karin Rientjes

aftermovie 25 jaar jubileum Karin Rientjes

Dit jaar is notaris Karin Rientjes 25 jaar notaris, dit hebben wij gevierd met onze zakelijke relaties op woensdag 27 september in de Noorderkerk in Sneek. Spreker van deze avond was de heer professor B. Schols. Na afloop was er een gezellige nazit.

Lees meer
Column
De koude kant na een warme zomermaand...

De koude kant na een warme zomermaand...

Van de week kwamen twee bezorgde ouders bij mij. Hun schoondochter had te kennen gegeven het uit te willen maken met hun zoon en dat terwijl zij er op de foto's van de afgelopen zomervakantie nog zo vrolijk uitzagen met hun twee peuters. Dit was nog maar kortgeleden, onbegrijpelijk. Hun zoon was er kapot van.

Lees meer
Huwelijksvoorwaarden
Huwelijksvoorwaarden nu nog niet opheffen, strakjes zéker wel?

Huwelijksvoorwaarden nu nog niet opheffen, strakjes zéker wel?

Wees niet zo dom als ik! Toen ik trouwde, trouwde je automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Tegenwoordig trouw je in een beperkte gemeenschap van goederen. In het kort komt dit erop neer dat wat je voor het trouwen had, van jou blijft en alles wat je na het "ja-woord" verkrijgt, sam sam wordt. Óók wat je verdient vanuit bijvoorbeeld je BV en alles wat je bedrijfsmatig mocht ondernemen na het trouwen. Zo heb je na het huwelijk toch weer de gemeenschap van goederen en dat wilde je als ondernemer eigenlijk niet.

Lees meer

Raad en daad

Bij de meest bepalende en emotionele keuzes in je leven betrek je vaak de mensen die het dichtst bij je staan. Bij hen proef je het onvoorwaardelijke vertrouwen. Datzelfde gevoel willen wij je bezorgen bij het vastleggen van alle afspraken rond de keuzes die je maakt. Met raad en daad staan we je bij. Zo zorgen wij voor een stevige basis onder de toekomst van jezelf en je dierbaren.

Kom in contact

We zijn gevestigd in een monumentaal, maar modern pand. Direct tegenover het station van Sneek. Zowel met de trein, de bus, de auto, de fiets als lopend zijn we prima bereikbaar. Bovendien beschikken we over een eigen parkeerterrein en zijn we ook zeer toegankelijk als je minder goed ter been bent. Wip gerust eens bij ons binnen. Of bel of mail ons. We staan altijd voor je klaar!

Lid van: De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat MfN-registermediators Vereniging van Mediators in het Notariaat
bel bericht bezoek facebook instagram linkedin mail search