Zoeken

Lieve ondernemer informeer jouw lief

Traditioneel

Eigenlijk zijn wij grosso modo toch nog wel erg traditioneel ingesteld. Het is maar de vraag wat je onder traditioneel verstaat. En is traditioneel zijn zo oubollig? Past dat nog in deze tijd? De ene ouder zorgt voor de kinderen en het huishouden en de andere voor het bedrijf. Is die laatste een man? Nee, dat hoeft natuurlijk niet, al is de ondernemer over het algemeen thans nog steeds een meneer.

Laatst werd aan mij gevraagd waarom er in het notariaat zoveel vrouwen werken. Dat was vroeger al zo omdat het uitvoerende, zeg maar het secretariële werk, veelal door de vrouw werd verricht. De meeste notarissen waren man. Dat laatste is nu nog zo, al zijn er van de ca. 1500 notarissen in ons land, inmiddels ruim 500 vrouw. Van de 1900 kandidaat-notarissen zijn er inmiddels ruim 1300 vrouw! Kortom allemaal vrouwelijke ondernemers in spé. Ook een notaris is een ondernemer, een ondernemer die wel een heel mooi bijzonder vak mag uitoefenen. Een vak waar, denk ik, soft skills een grotere rol spelen dan vroeger.

Bij het bespreken van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontracten met ondernemers en hun partners, valt mij op dat de wederhelft eigenlijk weinig tot niets van het financiële reilen en zeilen van het bedrijf af weet. Dat het goed gaat, is wel voldoende om te weten, meer is niet nodig. Waarom als ondernemer mijn wederhelft vermoeien met al mijn cijfertjes?

Een jaarlijks "moetje"

Jaarlijks moeten de jaarcijfers van het bedrijf worden opgemaakt en vaak als je een BV hebt, zullen deze tijdig gedeponeerd moeten worden bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks moet je hiervoor even om de tafel met je accountant. Mijn advies is, neem je wederhelft dan mee. Maak tijdens dit jaarlijks "jaarcijfer-moetje" jouw wederhelft deelgenoot van jouw onderneming. Waarom dan?

Huwelijksvoorwaarden

Behalve dat het fijn is dat je wederhelft mee kan leven met het wel en wee van het bedrijf, voor zover dit al niet werd gedaan, is het ook van belang dat je partner kan meedenken en weet wat voor invloed de cijfers op het huishoudbudget en ieders draagplicht daarin kan hebben. In menig huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract staat niet voor niets dat men goed moet boekhouden en de ander openheid van zaken daarin dient te geven. Dit zorgt voor een evenwichtig financieel partnerschap, voor gelijkwaardigheid. Een beding dat derhalve nageleefd dient te worden. Óók kan dan tegelijk het periodiek verrekenbeding worden uitgevoerd, voor zover dit beding nog in jullie huwelijksvoorwaarden staat.

Artikel 95a v.h. Burgerlijk Wetboek

Als je na 2018 bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan zonder huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden te maken, dan blijft op grond van het nieuwe huwelijksrecht jouw bedrijf die je had vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap buiten de wettelijke gemeenschap van goederen, maar de winsten niet. Jouw partner kan kortom van jou als ondernemer verlangen dat je een redelijke vergoeding uit jouw bedrijf haalt ten behoeve van de huwelijksgemeenschap. Heb je nooit openheid van zaken gegeven, dan kan dit ingeval van een echtscheiding tot grote problemen leiden. Er zal alsnog mogelijk meer gedeeld moeten worden dan gedacht. Het tijdens de rit goed informeren van jouw partner voorkomt dit.

Erfenis

Ook als de ondernemer komt te overlijden, kan het wezenlijk zijn dat de partner weet wat hij/zij moet doen met betrekking tot de onderneming en wie alsdan geraadpleegd moet worden zoals de accountant en de notaris. De partner moet weten of het fiscaal wel snor zit met het bedrijf en of de ondernemende partner geen grote rekening courant schuld heeft aan zijn/haar BV. Wellicht was het wenselijk geweest om op het sterfbed nog de huwelijksvoorwaarden te wijzigen in een algehele gemeenschap van goederen om de erfbelasting en onder omstandigheden inkomstenbelasting te drukken.

Kortom, lieve ondernemer, vergeet jouw lief niet te informeren!
Vraag het #Voornaam

Vraag het Karin

Ongeplande gebeurtenissen hoef je niet onvoorbereid op je af te laten komen… Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

Stel jouw vraag

Blogs

Veranderingen van wetten en regels houden we graag nauwlettend voor je in de gaten. Hebben ze gevolgen voor jouw persoonlijke of zakelijke situatie? We schrijven er graag over in blogs op deze website of in publicaties voor kranten en magazines. Zo blijf jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws. In taal die zelfs de ingewikkeldste materie begrijpelijk maakt.

Huwelijksvoorwaarden
Huwelijksvoorwaarden nu nog niet opheffen, strakjes zéker wel?

Huwelijksvoorwaarden nu nog niet opheffen, strakjes zéker wel?

Wees niet zo dom als ik! Toen ik trouwde, trouwde je automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Tegenwoordig trouw je in een beperkte gemeenschap van goederen. In het kort komt dit erop neer dat wat je voor het trouwen had, van jou blijft en alles wat je na het "ja-woord" verkrijgt, sam sam wordt. Óók wat je verdient vanuit bijvoorbeeld je BV en alles wat je bedrijfsmatig mocht ondernemen na het trouwen. Zo heb je na het huwelijk toch weer de gemeenschap van goederen en dat wilde je als ondernemer eigenlijk niet.

Lees meer
Column
LANGSTLEVENDE TESTAMENT WAARDOOR OP = OP?

LANGSTLEVENDE TESTAMENT WAARDOOR OP = OP?

Als je partner of echtgenoot een langstlevende testament heeft gemaakt, dan voel jij je als langstlevende goed verzorgd achtergelaten. Want dat is toch de bedoeling van zo’n testament? Je denkt verder niets te hoeven doen. Als jij komt te overlijden komt alles wat er nog over is dan pas aan de kinderen toe. Sterker nog, als je alles opmaakt, heeft de notaris nog gezegd, is het “op is op”. Dan hebben de kinderen pech. Hun erfdeel tussentijds opeisen heeft ook geen zin, want jij als langstlevende moet immers goed beschermd worden tegen de positie van de kinderen. De kinderen moeten eigenlijk wat hun erfdeel betreft maar zo lang in de erfrechtelijke wachtkamer blijven zitten totdat de langstlevende is overleden.

Lees meer
Column
De belastingaangifte is weer de deur uit, is alles netjes opgegeven?

De belastingaangifte is weer de deur uit, is alles netjes opgegeven?

Ik weet niet hoe jij erin staat, maar bij mij is het altijd een hele opluchting als deze jaarlijks verplichte opgave aan de belastingdienst weer achter de rug is. Bij notarissen geldt ook nog dat vóór 1 mei alle jaarcijfers van het notarisbedrijf moeten zijn ingediend bij onze toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht van de overheid. Daar moeten dan ook de cijfers bij uit de aangifte inkomstenbelasting. Wij weten allemaal wel dat het nodig is, maar het is wel fijn als het allemaal weer netjes is verzonden en niets is verzwegen.

Lees meer

Raad en daad

Bij de meest bepalende en emotionele keuzes in je leven betrek je vaak de mensen die het dichtst bij je staan. Bij hen proef je het onvoorwaardelijke vertrouwen. Datzelfde gevoel willen wij je bezorgen bij het vastleggen van alle afspraken rond de keuzes die je maakt. Met raad en daad staan we je bij. Zo zorgen wij voor een stevige basis onder de toekomst van jezelf en je dierbaren.

Kom in contact

We zijn gevestigd in een monumentaal, maar modern pand. Direct tegenover het station van Sneek. Zowel met de trein, de bus, de auto, de fiets als lopend zijn we prima bereikbaar. Bovendien beschikken we over een eigen parkeerterrein en zijn we ook zeer toegankelijk als je minder goed ter been bent. Wip gerust eens bij ons binnen. Of bel of mail ons. We staan altijd voor je klaar!

Lid van: De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat MfN-registermediators Vereniging van Mediators in het Notariaat
bel bericht bezoek facebook instagram linkedin mail search