Zoeken

Het ondernemerstestament: omarm de bedrijfsopvolger en onterf de rest?

Dit is niet eens zo'n rare gedachte. Het bedrijf, je levenswerk, moet immers door. Ook na jouw overlijden. De bedrijfsopvolger moet zo weinig mogelijk last hebben van de overige erfgenamen. Hij moet er in ieder geval niet van afhankelijk zijn.

Je benoemt dan bijvoorbeeld je opvolger (stel, je zoon of diens BV) tot je enig erfgenaam. Je onterft daarbij de andere kinderen en zelfs je echtgenoot. Wat zijn de voordelen:
* de opvolger verkrijgt automatisch het hele vermogen. Allerlei in acht te nemen formaliteiten bij de levering van de specifieke goederen behorende tot de onderneming, hoeven niet plaats te vinden. Dit scheelt tijd en geld;
* de opvolger wordt ook automatisch eigenaar van alle schulden. Allerlei claims vanuit het bedrijf komen direct bij hem terecht en niet bij de andere familieleden. Kortom: de andere familieleden zijn beschermd tegen veel gedoe rondom de vererving van schulden, zoals het beneficiair moeten aanvaarden van de nalatenschap met de daarbij behorende formele vereffeningsprocedure.

De andere familieleden kunnen worden bedacht met legaten van bijvoorbeeld een geldsom en bepaalde goederen die niet tot het bedrijf behoren. De geldsom is vaak afkomstig van de opvolger die een bepaald bedrag voor de onderneming moet vergoeden. Bepaald kan worden dat die geldsom in termijnen door de erfgenaam-bedrijfsopvolger wordt voldaan onder de verplichting daarvoor voldoende borg te stellen.

Moeder eerder overleden? Bedrijfsopvolger, pas op voor de tegoedbonnen!

Toen moeder overleed, zat vader nog stevig in het ondernemerszadel. Er was een langstlevende testament. Vader kreeg daardoor het hele vermogen toegedeeld. Hij kreeg als het ware de erfdelen van de kinderen erbij. Zij kregen ieder een tegoedbon van vader, die doorgaans pas kan worden ingewisseld bij zijn overlijden. Wel zo handig nu de tegenwaarde van die tegoedbonnen grotendeels het bedrijfsvermogen vertegenwoordigde.

Na vaders overlijden wordt zijn zoon als bedrijfsopvolger ineens geconfronteerd met de tegoedbonnen van zijn broers en zusters. Die zijn meteen opeisbaar geworden. Aangezien hij enig erfgenaam is, komen alle schulden van vaders nalatenschap, waaronder de tegoedbonnen, helemaal voor zijn rekening! De vorderingen van zijn broers en zusters zouden in het uiterste geval zelfs het faillissement van het familiebedrijf en van hemzelf kunnen veroorzaken. Oei, dat was niet de bedoeling!

Het blijkt maar weer: het ondernemerstestament is zowel bij vader áls bij moeder een stukje maatwerk dat niet alleen in het belang is van de bedrijfsopvolger, maar in het belang van de hele familie. Dit dient goed en tijdig te worden opgesteld.


Vraag het #Voornaam

Vraag het Karin

Ongeplande gebeurtenissen hoef je niet onvoorbereid op je af te laten komen… Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

Stel jouw vraag

Blogs

Veranderingen van wetten en regels houden we graag nauwlettend voor je in de gaten. Hebben ze gevolgen voor jouw persoonlijke of zakelijke situatie? We schrijven er graag over in blogs op deze website of in publicaties voor kranten en magazines. Zo blijf jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws. In taal die zelfs de ingewikkeldste materie begrijpelijk maakt.

Testament
KAN JE SAMEN ÉÉN TESTAMENT MAKEN?

KAN JE SAMEN ÉÉN TESTAMENT MAKEN?

KAN JE SAMEN ÉÉN TESTAMENT MAKEN? In diverse landen kan dit wel, maar in ons land kan dit niet. Onze wetgever heeft er voor gekozen dat ieder een eigen testament dient te maken. Een testament is namelijk een zeer geheim document waarin alleen jij bepaalt wat er met jouw erfenis dient te gebeuren als jij komt te overlijden. Niemand hoeft hiervan iets te weten. Van belang is ook dat jij zelf zonder beïnvloeding van een ander vastlegt wat er met jouw nalatenschap dient te gebeuren.

Lees meer
WBTR
Bestuurder van een vereniging, wees alert!

Bestuurder van een vereniging, wees alert!

Bestuurder van een vereniging, wees alert! Denk niet alleen aan de WBTR maar ook aan de AVG! Als bestuurder moet jij je volgens de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) richten naar het belang van de vereniging. Daarbij hoort ook het in acht nemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel: de privacywetgeving. Dit geldt trouwens niet alleen voor verenigingen, maar voor alle organisaties. Met deze rubriek wil ik in hoofdlijnen ingaan op de AVG. Mogelijk is het een saai onderwerp, maar niettemin wel erg belangrijk. Menig bestuurder die bij mij aan tafel is geweest voor het aanpassen van de statuten in het kader van de WBTR, staat daarbij niet stil bij de verplichtingen die op de vereniging rust krachtens de privacywetgeving.

Lees meer
Column
De kangoeroewoning/ mantelzorgwoning

De kangoeroewoning/ mantelzorgwoning

De kangoeroewoning. Samenwonen met pa en ma in de buidel, dát zou wel eens een idee kunnen zijn! Woningkrapte, té weinig zorgmogelijkheden, de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, oplossing tegen eenzaamheid, kinderopvang aan huis, senioren die in een te ruime woning wonen maar geen passend alternatief kunnen vinden, kinderen die geen woning kunnen vinden of juist ruimer willen gaan wonen wegens gezinsuitbreiding, maar het is niet binnen hun bereik. Zou een kangoeroewoning (ook wel mantelzorgwoning genoemd) een alternatief kunnen bieden?

Lees meer

Raad en daad

Bij de meest bepalende en emotionele keuzes in je leven betrek je vaak de mensen die het dichtst bij je staan. Bij hen proef je het onvoorwaardelijke vertrouwen. Datzelfde gevoel willen wij je bezorgen bij het vastleggen van alle afspraken rond de keuzes die je maakt. Met raad en daad staan we je bij. Zo zorgen wij voor een stevige basis onder de toekomst van jezelf en je dierbaren.

Kom in contact

We zijn gevestigd in een monumentaal, maar modern pand. Direct tegenover het station van Sneek. Zowel met de trein, de bus, de auto, de fiets als lopend zijn we prima bereikbaar. Bovendien beschikken we over een eigen parkeerterrein en zijn we ook zeer toegankelijk als je minder goed ter been bent. Wip gerust eens bij ons binnen. Of bel of mail ons. We staan altijd voor je klaar!

Lid van: De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat MfN-registermediators Vereniging van Mediators in het Notariaat
bel bericht bezoek facebook instagram linkedin mail search