Zoeken

Erfgenaam niet aansprakelijk voor schulden overleden moeder

Afgelopen oktober heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over een erfenis die in 2014 beneficiair aanvaard was door een kind. Moeder's schuldeiser vond namelijk dat het kind door zijn gedragingen wél aansprakelijk was voor haar schulden.

Altijd beneficiair aanvaarden?

Als je als erfgenaam niet absoluut zeker bent van de omvang van de erfenis die je ontvangt en niet ineens zelf met je eigen geld voor hoge schulden uit nalatenschap aansprakelijk gehouden wilt worden, dan is mijn advies altijd: beneficiair aanvaarden! Met andere woorden leg die verklaring af bij de rechtbank, om maar niet aansprakelijk te zijn. De kosten daarvan aan griffierechten (€ 134,-) wegen zeker op tegen de rust die een beneficiair aanvaarde nalatenschap geeft. De notaris kan je hier mee helpen.

Maar hoe met spoedeisende zaken?

Omdat het niet altijd duidelijk is in welke gevallen je geacht wordt toch aansprakelijk te zijn voor de schulden van de erflater als gevolg van door jouw gedragingen alvorens formeel beneficiair te hebben aanvaard, heeft de wetgever in 2016 (gelukkig) de Wet Bescherming Erfgenamen Tegen Schulden (wet BETS) in het leven geroepen. Vaak wordt namelijk te snel aangenomen dat een erfgenaam de nalatenschap (inclusief alle daartoe behorende schulden) zuiver heeft aanvaard door zijn gedragingen. Gedragingen waarop een doorsnee erfgenaam niet bedacht is en ook betreft het vaak handelingen die een erfgenaam kort na het overlijden soms noodgedwongen moet verrichten. De Wet BETS biedt hiertegen enige bescherming. Maar blijf desalniettemin voorzichtig!

In het geval dat aan de Hoge Raad was voorgelegd werd, nog in opdracht van moeder, direct na haar overlijden uit de nalatenschap € 31,15 besteed aan gebak voor het verzorgingshuis en werd voor € 150,- aan cadeaubonnen aan een alfahulp gegeven. In dit geval werden deze uitgaven niet gezien als een zuivere aanvaarding van haar nalatenschap door haar kind.

Daarnaast wordt het meenemen van goederen van louter emotionele, dus niet financiële, waarde (zoals een fotoalbum) of het veiligstellen van kostbaarheden door deze in je eigen kluis te bewaren voor de erfgenamen of het verkopen van bederfelijke waren (bijvoorbeeld aardappelvoorraad van een aardappelhandelaar) niet meteen gezien als het zuiver aanvaarden van een nalatenschap.

Ook het spoedig moeten leeghalen van haar woning in het verzorgingshuis en de inboedel die geen reële economische waarde had afvoeren naar een kringloopwinkel of de stort, werd door de Hoge Raad niet gezien als het zuiver aanvaarden van haar nalatenschap met schulden. Dit tot grote spijt van moeder's schuldeiser.

Zaakwaarneming

Vaak kunnen bepaalde zaken echt niet uitgesteld worden. Mijn advies is om dan uitdrukkelijk te melden dat je de handeling niet verricht als erfgenaam, maar als zaakwaarnemer. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van de uitvaart. Wees hier echter voorzichtig hiermee. Als opdrachtgever kan de uitvaartondernemer jou gewoon voor de kosten aanspreken. Deze kunnen dan, mits niet buitensporig, weer worden verhaald op de nalatenschap. Maar ook hier geldt: wees voorzichtig.

Bescherming tegen onverwachte schulden

Wil je niet meteen aansprakelijk zijn dan wordt van jou als erfgenaam verwacht dat je vooraf zo goed mogelijk onderzoek doet naar de omvang van de nalatenschap. Bekijk zo mogelijk de digitale administratie, de bankstanden, de cryptovaluta en vraag bekenden van de erflater of zij ook vermoedens hebben van financiële problemen bij de erflater. De Wet BETS beschermt je bijvoorbeeld niet tegen een hoge belastingschuld waarop de erflater reeds aan het aflossen was. Pas ook op met geld en middelen die mogelijk afkomstig kunnen zijn uit het criminele circuit.

Conclusie: bij twijfel zeker niet inhalen!

Vraag het #Voornaam

Vraag het Karin

Ongeplande gebeurtenissen hoef je niet onvoorbereid op je af te laten komen… Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

Stel jouw vraag

Blogs

Veranderingen van wetten en regels houden we graag nauwlettend voor je in de gaten. Hebben ze gevolgen voor jouw persoonlijke of zakelijke situatie? We schrijven er graag over in blogs op deze website of in publicaties voor kranten en magazines. Zo blijf jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws. In taal die zelfs de ingewikkeldste materie begrijpelijk maakt.

Testament
KAN JE SAMEN ÉÉN TESTAMENT MAKEN?

KAN JE SAMEN ÉÉN TESTAMENT MAKEN?

KAN JE SAMEN ÉÉN TESTAMENT MAKEN? In diverse landen kan dit wel, maar in ons land kan dit niet. Onze wetgever heeft er voor gekozen dat ieder een eigen testament dient te maken. Een testament is namelijk een zeer geheim document waarin alleen jij bepaalt wat er met jouw erfenis dient te gebeuren als jij komt te overlijden. Niemand hoeft hiervan iets te weten. Van belang is ook dat jij zelf zonder beïnvloeding van een ander vastlegt wat er met jouw nalatenschap dient te gebeuren.

Lees meer
WBTR
Bestuurder van een vereniging, wees alert!

Bestuurder van een vereniging, wees alert!

Bestuurder van een vereniging, wees alert! Denk niet alleen aan de WBTR maar ook aan de AVG! Als bestuurder moet jij je volgens de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) richten naar het belang van de vereniging. Daarbij hoort ook het in acht nemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel: de privacywetgeving. Dit geldt trouwens niet alleen voor verenigingen, maar voor alle organisaties. Met deze rubriek wil ik in hoofdlijnen ingaan op de AVG. Mogelijk is het een saai onderwerp, maar niettemin wel erg belangrijk. Menig bestuurder die bij mij aan tafel is geweest voor het aanpassen van de statuten in het kader van de WBTR, staat daarbij niet stil bij de verplichtingen die op de vereniging rust krachtens de privacywetgeving.

Lees meer
Column
De kangoeroewoning/ mantelzorgwoning

De kangoeroewoning/ mantelzorgwoning

De kangoeroewoning. Samenwonen met pa en ma in de buidel, dát zou wel eens een idee kunnen zijn! Woningkrapte, té weinig zorgmogelijkheden, de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, oplossing tegen eenzaamheid, kinderopvang aan huis, senioren die in een te ruime woning wonen maar geen passend alternatief kunnen vinden, kinderen die geen woning kunnen vinden of juist ruimer willen gaan wonen wegens gezinsuitbreiding, maar het is niet binnen hun bereik. Zou een kangoeroewoning (ook wel mantelzorgwoning genoemd) een alternatief kunnen bieden?

Lees meer

Raad en daad

Bij de meest bepalende en emotionele keuzes in je leven betrek je vaak de mensen die het dichtst bij je staan. Bij hen proef je het onvoorwaardelijke vertrouwen. Datzelfde gevoel willen wij je bezorgen bij het vastleggen van alle afspraken rond de keuzes die je maakt. Met raad en daad staan we je bij. Zo zorgen wij voor een stevige basis onder de toekomst van jezelf en je dierbaren.

Kom in contact

We zijn gevestigd in een monumentaal, maar modern pand. Direct tegenover het station van Sneek. Zowel met de trein, de bus, de auto, de fiets als lopend zijn we prima bereikbaar. Bovendien beschikken we over een eigen parkeerterrein en zijn we ook zeer toegankelijk als je minder goed ter been bent. Wip gerust eens bij ons binnen. Of bel of mail ons. We staan altijd voor je klaar!

Lid van: De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat MfN-registermediators Vereniging van Mediators in het Notariaat
bel bericht bezoek facebook instagram linkedin mail search