Zoeken

Digitaal vergaderen, lekker efficiënt, maar pas nog even op

Digitaal vergaderen, lekker efficiënt, maar pas nog even op

Weg met de misère van het Corona-tijdperk. Weet jij nog hoe het was? Niet echt fijn, maar ik ben ook al snel weer kwijt hoe het ging. Soms ervaar ik nog het ongemakkelijke van het geven van een boks, een hand of een diepe buiging met brede glimlach als ik mijn cliënten op kantoor verwelkom. Heb jij dat ook? Tijdens de afgelopen nieuwjaarsrecepties hoorde je: "toch zo gek nog niet dat ik het de afgelopen twee niet kon bezoeken, maar nu ik weer mag vind ik het ook wel weer gezellig." Sommigen zien dit soort recepties als een "moetje" anderen als een "magje".
Je zou zeggen: digitaal vergaderen scheelt tijd en CO2-uitstoot; dat gaat nooit meer weg. Maar pas op; de werkelijkheid is anders.

Afschaffing tijdelijke wet digitaal vergaderen

Veel rechtspersonen (zoals B.V's, coöperaties, stichtingen, verenigingen) hebben de afgelopen periode gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal te vergaderen. Dit, op grond van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. In de praktijk is het online vergaderen eerder regel dan uitzondering geweest. Het heeft duidelijk in een behoefte voorzien. De formaliteiten rondom het vaststellen van jaarstukken, begrotingen, benoemingen van bestuurders en het nemen van allerlei andere besluiten kon tot 1 februari jongstleden op die manier plaatsvinden. Nu kan dat niet meer!

Digitaal vergaderen is nu voor rechtspersonen alleen nog mogelijk als dit nadrukkelijk in de statuten staat vermeld. Staat dit niet in de statuten, dan moet er weer op de ouderwetse manier op een fysieke bijeenkomst vergaderd worden. Wel weer zo gezellig, maar het levert geen tijdswinst op en het wordt vaak als niet efficiënt ervaren. Anderzijds kan fysieke aanwezigheid wel betere input van eenieder betekenen, wat weer tot een beter besluit kan leiden. Wil men echter toch de mogelijkheid houden om digitaal te vergaderen en de statuten staan dit niet toe, dan moet je wel even langs de notaris voor een statutenwijziging.

Een mogelijk nieuw wetje

Omdat online vergaderen tegenwoordig niet meer valt weg te denken, komt er waarschijnlijk een nieuwe wet: de ‘Wet digitale vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen’. B.V's, N.V's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (verzekeraars) kunnen in hun statuten op grond van deze wet bepalen dat vergaderingen volledig digitaal, fysiek of hybride kunnen worden gehouden. Een gang naar de notaris blijft dan nog steeds nodig.

Verenigingen en Verenigingen van Eigenaars van appartementen hoeven op grond van de nieuwe wet niet meer hun statuten aan te passen om digitaal te mogen vergaderen. Zij hoeven dus niet naar de notaris. De algemene ledenvergadering kan - na de inwerkingtreding - een machtiging verlenen aan het bestuur om een hybride of volledig digitale vergadering te houden. Er zal dan voldoende draagvlak onder de leden moeten heersen om helemaal of gedeeltelijk online te mogen vergaderen.

Kortom: voorkom dat na 1 februari 2023 digitaal genomen besluiten vernietigd kunnen worden en informeer even bij de notaris hoe het zit met de B.V., vereniging of andere rechtspersoon waarin jij deelneemt.

Vraag het #Voornaam

Vraag het Karin

Ongeplande gebeurtenissen hoef je niet onvoorbereid op je af te laten komen… Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

Stel jouw vraag

Blogs

Veranderingen van wetten en regels houden we graag nauwlettend voor je in de gaten. Hebben ze gevolgen voor jouw persoonlijke of zakelijke situatie? We schrijven er graag over in blogs op deze website of in publicaties voor kranten en magazines. Zo blijf jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws. In taal die zelfs de ingewikkeldste materie begrijpelijk maakt.

Huwelijksvoorwaarden
Huwelijksvoorwaarden nu nog niet opheffen, strakjes zéker wel?

Huwelijksvoorwaarden nu nog niet opheffen, strakjes zéker wel?

Wees niet zo dom als ik! Toen ik trouwde, trouwde je automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Tegenwoordig trouw je in een beperkte gemeenschap van goederen. In het kort komt dit erop neer dat wat je voor het trouwen had, van jou blijft en alles wat je na het "ja-woord" verkrijgt, sam sam wordt. Óók wat je verdient vanuit bijvoorbeeld je BV en alles wat je bedrijfsmatig mocht ondernemen na het trouwen. Zo heb je na het huwelijk toch weer de gemeenschap van goederen en dat wilde je als ondernemer eigenlijk niet.

Lees meer
Column
LANGSTLEVENDE TESTAMENT WAARDOOR OP = OP?

LANGSTLEVENDE TESTAMENT WAARDOOR OP = OP?

Als je partner of echtgenoot een langstlevende testament heeft gemaakt, dan voel jij je als langstlevende goed verzorgd achtergelaten. Want dat is toch de bedoeling van zo’n testament? Je denkt verder niets te hoeven doen. Als jij komt te overlijden komt alles wat er nog over is dan pas aan de kinderen toe. Sterker nog, als je alles opmaakt, heeft de notaris nog gezegd, is het “op is op”. Dan hebben de kinderen pech. Hun erfdeel tussentijds opeisen heeft ook geen zin, want jij als langstlevende moet immers goed beschermd worden tegen de positie van de kinderen. De kinderen moeten eigenlijk wat hun erfdeel betreft maar zo lang in de erfrechtelijke wachtkamer blijven zitten totdat de langstlevende is overleden.

Lees meer
Column
De belastingaangifte is weer de deur uit, is alles netjes opgegeven?

De belastingaangifte is weer de deur uit, is alles netjes opgegeven?

Ik weet niet hoe jij erin staat, maar bij mij is het altijd een hele opluchting als deze jaarlijks verplichte opgave aan de belastingdienst weer achter de rug is. Bij notarissen geldt ook nog dat vóór 1 mei alle jaarcijfers van het notarisbedrijf moeten zijn ingediend bij onze toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht van de overheid. Daar moeten dan ook de cijfers bij uit de aangifte inkomstenbelasting. Wij weten allemaal wel dat het nodig is, maar het is wel fijn als het allemaal weer netjes is verzonden en niets is verzwegen.

Lees meer

Raad en daad

Bij de meest bepalende en emotionele keuzes in je leven betrek je vaak de mensen die het dichtst bij je staan. Bij hen proef je het onvoorwaardelijke vertrouwen. Datzelfde gevoel willen wij je bezorgen bij het vastleggen van alle afspraken rond de keuzes die je maakt. Met raad en daad staan we je bij. Zo zorgen wij voor een stevige basis onder de toekomst van jezelf en je dierbaren.

Kom in contact

We zijn gevestigd in een monumentaal, maar modern pand. Direct tegenover het station van Sneek. Zowel met de trein, de bus, de auto, de fiets als lopend zijn we prima bereikbaar. Bovendien beschikken we over een eigen parkeerterrein en zijn we ook zeer toegankelijk als je minder goed ter been bent. Wip gerust eens bij ons binnen. Of bel of mail ons. We staan altijd voor je klaar!

Lid van: De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat MfN-registermediators Vereniging van Mediators in het Notariaat
bel bericht bezoek facebook instagram linkedin mail search