Zoeken

De koude kant na een warme zomermaand...

Van de week kwamen twee bezorgde ouders bij mij. Hun schoondochter had te kennen gegeven het uit te willen maken met hun zoon en dat terwijl zij er op de foto's van de afgelopen zomervakantie nog zo vrolijk uitzagen met hun twee peuters. Dit was nog maar kortgeleden, onbegrijpelijk. Hun zoon was er kapot van.

Erg triest nieuws, ook voor de ouders. Het scheidingsfenomeen doet zich vaak voor kort na de zomervakantie. Meestal speelt het echtscheidingsspook dan al veel langer bij één van de partners zonder dat de ander dit echt door heeft. Of de ander denkt dat het allemaal wel meevalt met hun relatie. Als een kind in scheiding ligt, is het niet vreemd dat de ouders mee scheiden. Dit met alle verdriet en zorgen van dien. Je wilt als ouders het beste voor je kind en ook voor je kleinkinderen. Vaak geef ik in overweging dat instandhouding van een goede, vriendschappelijke verstandhouding met de schoondochter ook belangrijk is, zowel voor de zoon als voor de kleinkinderen. Een goede verstandhouding kan ook voor de ouders belangrijk zijn, bijvoorbeeld om de kleinkinderen nog te kunnen blijven zien. De bespreking met deze ouders was oorspronkelijk bedoeld om over hun levenstestament te spreken, maar ging al snel over op het onderwerp van hun kortgeleden getekende testamenten. Waren die nu nog wel goed, want de schoondochter moest echt niets van hun erven. Deze koude kant moest beslist uitgesloten worden. Zij wisten dat wij het hier over hebben gehad, maar wilden weten of het er nu wel goed genoeg in stond.

Getrouwd vóór 2018
Hun zoon bleek in 2017 te zijn getrouwd zonder vooraf huwelijksvoorwaarden te hebben gemaakt. Hij was dus getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Mocht een ouder overlijden voordat de echtscheiding een feit was, dan zou in hun geval de erfenis niet voor de helft toevallen aan de ex-schoondochter. Zij was door hun testament als koude kant al uitgesloten. Kortom: goed geregeld. Bij huwelijken of geregistreerd partnerschappen van na 2018 geldt dat de koude kant sowieso op grond van de nieuwe wet automatisch niet meedoet in de erfenis van de schoonouders.

Samenwoners en de koude kant
Samenwoners kunnen in hun samenlevingscontract trouwens ook opnemen dat wat zij beiden aan vermogen hebben dit bij het einde van hun samenleving onderling wordt verrekend alsof zij in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd. Dit onder de noemer van: alles is toch van ons samen. De erfenis zou dan ook verrekend moeten worden, een en ander afhankelijk van hoe dit in het samenlevingscontract is geregeld. Soms kom ik contracten tegen waarin dit te summier is geregeld. Ouders kunnen dan maar beter in hun testament zetten dat hun erfenis ook niet in aanmerking mag worden genomen bij de toepassing van een verrekenbeding tussen hun kind en diens partner. Met name bij oude testamenten staat dit er vaak niet goed in.

Wat nog verder te regelen?
Bij deze ouders heb ik het verder nog gehad over het opnemen van een zogenaamde tweetrapsmaking (waarvan ik niet zo'n grote fan ben) en het instellen van een bewind over wat hun kleinkinderen eventueel van hen zouden erven als hun zoon onverhoopt vóór hen zou komen te overlijden. Ook het kleinkindlegaat kwam nog even ter sprake. Over deze onderwerpen heb ik eerder geschreven. Ik verwijs daarvoor naar mijn website.

Vraag het #Voornaam

Vraag het Karin

Ongeplande gebeurtenissen hoef je niet onvoorbereid op je af te laten komen… Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

Stel jouw vraag

Blogs

Veranderingen van wetten en regels houden we graag nauwlettend voor je in de gaten. Hebben ze gevolgen voor jouw persoonlijke of zakelijke situatie? We schrijven er graag over in blogs op deze website of in publicaties voor kranten en magazines. Zo blijf jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws. In taal die zelfs de ingewikkeldste materie begrijpelijk maakt.

Verklaring van erfrecht
Notaris, doe ons maar even snel een verklaring van erfrecht

Notaris, doe ons maar even snel een verklaring van erfrecht

Notaris, doe ons maar even snel een verklaring van erfrecht! Na een overlijden krijg je vaak bericht van de bank of van een andere instantie dat je een verklaring van erfrecht aan moet leveren. Men denkt deze even snel te kunnen ophalen bij de notaris. Al zouden wij dit graag willen, het is helaas niet binnen enkele dagen geregeld. Wat moet de notaris doen voor het opmaken van een verklaring van erfrecht (hierna: vve) en wat is het eigenlijk?

Lees meer
Nieuws
aftermovie 25 jaar jubileum Karin Rientjes

aftermovie 25 jaar jubileum Karin Rientjes

Dit jaar is notaris Karin Rientjes 25 jaar notaris, dit hebben wij gevierd met onze zakelijke relaties op woensdag 27 september in de Noorderkerk in Sneek. Spreker van deze avond was de heer professor B. Schols. Na afloop was er een gezellige nazit.

Lees meer
Huwelijksvoorwaarden
Huwelijksvoorwaarden nu nog niet opheffen, strakjes zéker wel?

Huwelijksvoorwaarden nu nog niet opheffen, strakjes zéker wel?

Wees niet zo dom als ik! Toen ik trouwde, trouwde je automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Tegenwoordig trouw je in een beperkte gemeenschap van goederen. In het kort komt dit erop neer dat wat je voor het trouwen had, van jou blijft en alles wat je na het "ja-woord" verkrijgt, sam sam wordt. Óók wat je verdient vanuit bijvoorbeeld je BV en alles wat je bedrijfsmatig mocht ondernemen na het trouwen. Zo heb je na het huwelijk toch weer de gemeenschap van goederen en dat wilde je als ondernemer eigenlijk niet.

Lees meer

Raad en daad

Bij de meest bepalende en emotionele keuzes in je leven betrek je vaak de mensen die het dichtst bij je staan. Bij hen proef je het onvoorwaardelijke vertrouwen. Datzelfde gevoel willen wij je bezorgen bij het vastleggen van alle afspraken rond de keuzes die je maakt. Met raad en daad staan we je bij. Zo zorgen wij voor een stevige basis onder de toekomst van jezelf en je dierbaren.

Kom in contact

We zijn gevestigd in een monumentaal, maar modern pand. Direct tegenover het station van Sneek. Zowel met de trein, de bus, de auto, de fiets als lopend zijn we prima bereikbaar. Bovendien beschikken we over een eigen parkeerterrein en zijn we ook zeer toegankelijk als je minder goed ter been bent. Wip gerust eens bij ons binnen. Of bel of mail ons. We staan altijd voor je klaar!

Lid van: De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat MfN-registermediators Vereniging van Mediators in het Notariaat
bel bericht bezoek facebook instagram linkedin mail search