Zoeken

Meer geld in de woning gestoken dan jouw partner? Let op met de verjaring!!

In een recente uitspraak van de Rechtbank (te vinden onder: ECLI:NL:RBNHO:2022:5929), speelde het geval waar een samenlevingsrelatie was beëindigd en beide partners erover twistten of de vrouw nog recht had op vergoeding van de € 400.000 die zij meer in hun gezamenlijke woning had gestoken dan haar ex-partner.

Dat er regelmatig door één partner meer eigen geld in de gezamenlijk aan te kopen woning wordt gestoken dan de andere partner is iets wat in de praktijk regelmatig voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan het van je ouders mogen ontvangen van de jubelton, die volgend jaar nagenoeg gaat verdwijnen. Of dat je meer eigen spaargeld in jullie woning hebt gestoken tijdens de verbouwing of je hebt de overwaarde van je vorige woning in de gemeenschappelijke woning gestoken. Het kan ook zijn dat jij gewoon meer verdient dan je partner en hierdoor meer aflost op de gezamenlijke hypothecaire geldlening.

Niets aan de hand.
Zolang de relatie goed loopt, is er eigenlijk niets aan de hand. Problematisch kan het worden als je niets hebt geregeld over het vergoed krijgen van het meerdere wat jij hebt betaald en er vijf jaren zijn verstreken nadat jij je eigen geld in de woning hebt gestoken.

Samenlevingscontract wel goed geformuleerd?
Bij het kopen van een huis door samenwonende partners wordt vaak ook een samenlevingscontract gesloten om elkaar om meerdere redenen goed te beschermen en goede regelingen te treffen voor elkaar. Zie mijn eerdere rubrieken hierover op onze website www.rientjesnotariaat.nl.

Ook spreekt men vaak een zogenaamd vergoedingsrecht af. Dit houdt in dat de partner die meer in de woning heeft gestoken dan de andere partner, voor het meerdere een vordering op de ander heeft. Deze vordering dient te worden uitbetaald bijvoorbeeld bij het verkopen van de woning of als de relatie wordt beëindigd.

Ook kan worden afgesproken dat degene die meer in de woning heeft gestoken, voor dat meerdere meedoet in de waardeontwikkeling van de woning. Wij noemen dit ook wel het meerwaardebeding. Maar ook hier moet je opletten dat als jij degene bent die meer in de woning heeft gestoken, dat dit meerdere jou ook tijdig toekomt.

Vijf jaren verstreken.
In de eerder aangehaalde Rechtbankzaak stond in het samenlevingscontract "Deze vordering is opeisbaar bij vervreemding van de woning en bij beëindiging van de samenleving". De woning waar het hier over ging is in 2012 verkocht. Mevrouw had toen het geld dat zij teveel in de woning had gestoken ten opzichte van meneer van hem kunnen opeisen of meneer een schuldbekentenis aan haar daarvoor kunnen laten tekenen. Dit heeft zij niet gedaan. Hierdoor is op grond van de wet haar vordering op haar ex-partner in 2017 verjaard. Mevrouw kon volgens de Rechtbank geen aanspraak meer maken op haar vergoedingsrecht. Zij is zo de door haar gefinancierde tonnen kwijtgeraakt. Een sneue zaak voor haar.

In het samenlevingscontract had moeten staan dat de vordering bij het niet opeisen daarvan, pas verjaart als de relatie wordt beëindigd en dan pas bijvoorbeeld na verloop van twee jaren na de beëindiging van de relatie. Na twee jaar willen partijen wel eens een keer hun onderlinge zaken hebben afgewikkeld. Vijf jaar wordt dan vaak als te lang ervaren. Verjaring tijdens de relatie moet eigenlijk worden voorkomen.

Niet alleen bij samenwoners!
Wat ik hiervoor heb aangegeven bij samenwoners over de verjaring van de vordering, geldt ook bij gehuwden en geregistreerd partners, ongeacht of zij voorwaarden hebben gemaakt of niet. Het enige verschil is dat tussen echtgenoten en geregistreerd partners de lopende verjaringstermijn wordt verlengd tot zes maanden na het ontbinden van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Vraag het #Voornaam

Vraag het Karin

Ongeplande gebeurtenissen hoef je niet onvoorbereid op je af te laten komen… Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

Stel jouw vraag

Blogs

Veranderingen van wetten en regels houden we graag nauwlettend voor je in de gaten. Hebben ze gevolgen voor jouw persoonlijke of zakelijke situatie? We schrijven er graag over in blogs op deze website of in publicaties voor kranten en magazines. Zo blijf jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws. In taal die zelfs de ingewikkeldste materie begrijpelijk maakt.

Huwelijksvoorwaarden
Huwelijksvoorwaarden nu nog niet opheffen, strakjes zéker wel?

Huwelijksvoorwaarden nu nog niet opheffen, strakjes zéker wel?

Wees niet zo dom als ik! Toen ik trouwde, trouwde je automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Tegenwoordig trouw je in een beperkte gemeenschap van goederen. In het kort komt dit erop neer dat wat je voor het trouwen had, van jou blijft en alles wat je na het "ja-woord" verkrijgt, sam sam wordt. Óók wat je verdient vanuit bijvoorbeeld je BV en alles wat je bedrijfsmatig mocht ondernemen na het trouwen. Zo heb je na het huwelijk toch weer de gemeenschap van goederen en dat wilde je als ondernemer eigenlijk niet.

Lees meer
Column
LANGSTLEVENDE TESTAMENT WAARDOOR OP = OP?

LANGSTLEVENDE TESTAMENT WAARDOOR OP = OP?

Als je partner of echtgenoot een langstlevende testament heeft gemaakt, dan voel jij je als langstlevende goed verzorgd achtergelaten. Want dat is toch de bedoeling van zo’n testament? Je denkt verder niets te hoeven doen. Als jij komt te overlijden komt alles wat er nog over is dan pas aan de kinderen toe. Sterker nog, als je alles opmaakt, heeft de notaris nog gezegd, is het “op is op”. Dan hebben de kinderen pech. Hun erfdeel tussentijds opeisen heeft ook geen zin, want jij als langstlevende moet immers goed beschermd worden tegen de positie van de kinderen. De kinderen moeten eigenlijk wat hun erfdeel betreft maar zo lang in de erfrechtelijke wachtkamer blijven zitten totdat de langstlevende is overleden.

Lees meer
Column
De belastingaangifte is weer de deur uit, is alles netjes opgegeven?

De belastingaangifte is weer de deur uit, is alles netjes opgegeven?

Ik weet niet hoe jij erin staat, maar bij mij is het altijd een hele opluchting als deze jaarlijks verplichte opgave aan de belastingdienst weer achter de rug is. Bij notarissen geldt ook nog dat vóór 1 mei alle jaarcijfers van het notarisbedrijf moeten zijn ingediend bij onze toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht van de overheid. Daar moeten dan ook de cijfers bij uit de aangifte inkomstenbelasting. Wij weten allemaal wel dat het nodig is, maar het is wel fijn als het allemaal weer netjes is verzonden en niets is verzwegen.

Lees meer

Raad en daad

Bij de meest bepalende en emotionele keuzes in je leven betrek je vaak de mensen die het dichtst bij je staan. Bij hen proef je het onvoorwaardelijke vertrouwen. Datzelfde gevoel willen wij je bezorgen bij het vastleggen van alle afspraken rond de keuzes die je maakt. Met raad en daad staan we je bij. Zo zorgen wij voor een stevige basis onder de toekomst van jezelf en je dierbaren.

Kom in contact

We zijn gevestigd in een monumentaal, maar modern pand. Direct tegenover het station van Sneek. Zowel met de trein, de bus, de auto, de fiets als lopend zijn we prima bereikbaar. Bovendien beschikken we over een eigen parkeerterrein en zijn we ook zeer toegankelijk als je minder goed ter been bent. Wip gerust eens bij ons binnen. Of bel of mail ons. We staan altijd voor je klaar!

Lid van: De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat MfN-registermediators Vereniging van Mediators in het Notariaat
bel bericht bezoek facebook instagram linkedin mail search