Zoeken

JUBELTON? NOG DEZE KOMENDE MAAND REGELEN!

Mocht je als ouder al langer je kind een financieel kontje mee willen geven met betrekking tot een eigen woning, dan kan het van belang zijn om nog voor 31 december van dit jaar in actie te komen. Wij merken vooral de laatste weken dat hierover veel vragen bestaan. Ouders die toch nog graag iets voor hun kinderen willen doen en daarbij dan meteen ook besparing van zowel schenkbelasting, erfbelasting als inkomstenbelasting willen meepikken. Op enkele van die vragen ga ik hierna verder in.

Wie mag de jubelton schenken en aan wie mag dat?
Iedereen mag de jubelton aan een ander schenken, zolang de ontvanger van de schenking maar tussen de 18 en 40 jaar oud is. Ik ga hierna verder uit van ouders die aan hun kind willen schenken. De schenking mag zelfs op de veertigste verjaardag worden geschonken. Is het kind ouder dan 40 jaar, maar is diens (fiscaal) partner jonger dan 40 jaar, dan mag gebruik worden gemaakt van de leeftijd van de partner, bij de schenking aan het kind. Schenkingen die door ouders samen of afzonderlijk in een kalenderjaar aan een kind worden gedaan worden gezien als één schenking van het totale geschonken bedrag. Dit geldt ook voor gescheiden ouders of voor grootouders.

De schenking moet verband houden met de eigen woning (de box 1 woning voor de Inkomstenbelasting) zoals: de aankoop, verbouwing of verbetering van de eigen woning of de aflossing op de hypothecaire geldlening van de eigen woning.

Moet beslist € 106.671 geschonken worden?
Nee, het mag natuurlijk ook minder zijn. In 2023 is het overigens nog steeds mogelijk dat iedereen aan iedereen (mits tussen de 18 en 40 jaar) schenkt. Het bedrag wordt dan beperkt tot € 28.947. Na 2023 mogen nog slechts ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een bedrag van rond de € 29.000 schenken als niet eerder een verhoogde vrijstelling is geschonken. Deze schenking hoeft dan overigens niet aan de eigen woning besteed te worden.

Moet ik het hele bedrag nu al storten, of mag het ook in termijnen worden betaald?
Het advies is om het hele bedrag wel te storten. Er gaan ook geluiden op dat, als het nog niet bekend is of het kind een woning zal kopen vóór 31 december 2024, dat er in ieder geval bij wijze van een eerste termijn in 2022 bijvoorbeeld het bedrag van € 27.231 (de huidige vrij te besteden grote schenking) plus € 1 daadwerkelijk wordt gestort, wil de schenking fiscaal als jubelton worden aangemerkt. Zeker als u meer zou willen schenken aan het kind voor diens woning ook volgend jaar. Let op: het louter schuldig erkennen van het bedrag aan het kind op papier, geeft het kind geen recht op de verhoogde vrijstelling! Volgens mij zou het schenken van een lager bedrag en betaling daarvan in termijnen ook moeten kunnen, mits je daarvoor op correcte wijze de aangifte schenkbelasting doet. Bij twijfel over het vorenstaande, neem gerust contact met ons op.

Termijnbetalingen zijn derhalve mogelijk. Daarbij geldt dat de verkrijger dit kalenderjaar en de daaropvolgende twee jaren de tijd heeft om het bedrag te besteden aan de eigen woning. Wel dient het gehele bedrag uiterlijk op 31 december 2024 geheel te zijn besteed. Let op dat vóór 1 maart van elk jaar volgende op die waarin de schenking is gedaan, telkens per termijn aangifte schenkbelasting wordt gedaan met een beroep op de jubelton vrijstelling. Heeft het kind het bedrag niet meteen nodig, maar bijvoorbeeld pas in 2024, dan kan het kind mogelijkerwijs wel in box 3 inkomstenbelasting over het reeds ontvangen bedrag verschuldigd zijn.

Is het verstandig om deze schenking in een notariële akte vast te leggen?
Dit beveel ik wel aan. Want, hoe als één kind wel toe is aan de eigen woning en de andere kinderen nog niet? Leg vast dat dit bij de erfenis wordt rechtgetrokken. Vaak willen ouders niet dat "de koude kant" meeprofiteert van de schenking als het kind en diens partner uit elkaar gaan. Neem hiervoor de zogenaamde privé-clausule op. Leg vast dat het overgemaakte bedrag daadwerkelijk aan de eigen woning wordt besteed. Wordt het bedrag niet uiterlijk op 31 december 2024 aan de eigen woning besteed, dan dient het bedrag óf retour naar de ouder te gaan óf er dient 10% schenkbelasting over betaald te worden.


Vraag het #Voornaam

Vraag het Karin

Ongeplande gebeurtenissen hoef je niet onvoorbereid op je af te laten komen… Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

Stel jouw vraag

Raad en daad

Bij de meest bepalende en emotionele keuzes in je leven betrek je vaak de mensen die het dichtst bij je staan. Bij hen proef je het onvoorwaardelijke vertrouwen. Datzelfde gevoel willen wij je bezorgen bij het vastleggen van alle afspraken rond de keuzes die je maakt. Met raad en daad staan we je bij. Zo zorgen wij voor een stevige basis onder de toekomst van jezelf en je dierbaren.

Kom in contact

We zijn gevestigd in een monumentaal, maar modern pand. Direct tegenover het station van Sneek. Zowel met de trein, de bus, de auto, de fiets als lopend zijn we prima bereikbaar. Bovendien beschikken we over een eigen parkeerterrein en zijn we ook zeer toegankelijk als je minder goed ter been bent. Wip gerust eens bij ons binnen. Of bel of mail ons. We staan altijd voor je klaar!

Lid van: De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat MfN-registermediators Vereniging van Mediators in het Notariaat
bel bericht bezoek facebook instagram linkedin mail search