Zoeken

De notariskosten bij de koop van een eigen woning, de zogenaamde kosten koper

Vaak zegt men dat de notariskosten bij de aankoop van een woning ongeveer 10% van de koopsom bedragen. Als de notaris dat bedrag daadwerkelijk zou verdienen, dan zou de notaris maar een paar weken per jaar hoeven te werken. Dat die kosten derhalve allemaal voor de notaris zijn is een fabeltje.

Het grootste deel van de kosten koper betaalt u via de notaris en niet aan de notaris.

De kosten op de nota van de notaris worden door de notaris met name aan anderen betaald, zoals aan de belastingdienst en aan het kadaster.

Voorbeeld kosten van een woning van twee ton.

Stel, u koopt een bestaande woning voor € 200.000,- en u wordt op 1 juli 2017 eigenaar. Hierna geef ik aan welke kosten daarbij aan bod komen. Bij dit voorbeeld wordt uitgegaan van gemiddelden en een "standaard geval". Per geval - ook bij zogenaamde standaard gevallen - kunnen er afwijkingen zijn, want iedere situatie is weer anders. Het onderstaande moet u derhalve louter zien als een globaal voorbeeld.

Over de waarde van de woning dient u 2%, derhalve € 4.000,- overdrachtsbelasting te betalen aan de staat. De notaris regelt de aangifte en de betaling hiervan. Op de notaris rust de wettelijke aansprakelijkheid voor de juiste berekening en afdracht van de overdrachtsbelasting aan de overheid.

De kadasterkosten betreffen de inschrijvingskosten van de leveringsakte en de hypotheekakte en bedragen doorgaans €252,- exclusief onderzoekskosten.

De kosten van een aankoopmakelaar, als u deze heeft ingeschakeld, en de kosten van uw financieel adviseur die de hypotheek voor u heeft geregeld bedragen samen een paar duizend euro.

Uitgaande van een jaarlijks totaalbedrag aan zakelijke lasten en belastingen zoals rioolrechten, de onroerend zaak belasting, waterschapslasten of erfpachtscanon voor deze woning van circa € 525,- dient u ongeveer de helft met de verkoper te verrekenen. De verkoper heeft alle kosten doorgaans al voor het hele jaar betaald en via de afrekening zorgt de notaris ervoor dat de verkoper het teveel betaalde terugkrijgt.

De borgstellingsprovisie voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning bedraagt 1% van het totale hypotheekbedrag van stel, € 190.000,- is € 1.900,-. De kosten van het taxatierapport van het aan te kopen huis dat de bank diende te ontvangen in verband met haar financieringsbeoordeling bedragen enkele honderden euro's.

De tarieven voor het salaris van de notaris voor de leveringsakte en de hypotheekakte liggen per notariskantoor anders.

De conclusie luidt dat het salaris van de notaris gemiddeld maar een fractie omvat. Met het dossier, vanaf het aanmaken tot het archiveren, is hij ongeveer een werkdag bezig.

Wat doet de notaris daarvoor?

De notaris onderzoekt als onpartijdige en onafhankelijke jurist de koopakte en kijkt naar de belangen van de verkoper én van de koper. Hij doet allerlei onderzoeken in bijvoorbeeld kadaster, insolventie, curatele- en bewindregister naar de bevoegdheid van u en van de verkoper. Hij onderzoekt bijvoorbeeld of de verkoper wel rechtsgeldig eigenaar is en of bijvoorbeeld over uw vermogen niet een onderbewindstelling is uitgesproken door de rechter en hij onderzoekt de inschrijving van beide partijen in de registers van de burgerlijke stand.

Daarnaast onderzoekt de notaris het huis en de hypotheeksituatie, zoals de vraag of er niet door derden beslag is gelegd op het huis en de notaris onderzoekt mogelijke bijzonderheden bij de gemeente of verplichtingen die vorige eigenaren van het huis mochten hebben. Als er iets niet in orde is of er is iets dat problemen kan opleveren, trapt hij direct op de rem. En meestal zorgt hij er voor dat de problemen meteen worden opgelost.

De notaris doet kortom heel veel voor u als koper, maar ook voor de verkoper. Het meeste doet hij achter de schermen, zodat u alleen nog maar hoeft te tekenen. De notaris bewaakt ook de financiële kant van de overdracht en zorgt dat de bank van de verkoper en de verkoper hun geld krijgen. Ook draagt hij de overdrachtsbelasting, de kadasterkosten en de btw af.

De notaris stelt ook de akte voor u op. Dat is altijd maatwerk, want iedere situatie is anders en is geen druk op de knop. Bepaalde stukken tekst in de akte zijn wel hetzelfde of lijken sterk op elkaar. Dat moet ook. Het is belangrijk dat in de akten omschrijvingen en begrippen staan die rechtsgeldig zijn.

Doorgaans zijn er wel 20 tot 40 stappen die een notaris moet doorlopen bij de overdracht van een woning.

Uit de Notarispraktijk Sneeker Nieuwsblad c.s juli 2017. Deze rubriek wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes, notaris en (scheidings)mediator te Sneek. (afbeelding credit: http://nl.freeimages.com/photographer/SheCat-53642 ; Bij de opstelling van deze rubriek is gedeeltelijke gebruik gemaakt van de bron: Notaris.nl van de KNB).

Vraag het #Voornaam

Vraag het Karin

Ongeplande gebeurtenissen hoef je niet onvoorbereid op je af te laten komen… Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen?

Stel jouw vraag

Raad en daad

Bij de meest bepalende en emotionele keuzes in je leven betrek je vaak de mensen die het dichtst bij je staan. Bij hen proef je het onvoorwaardelijke vertrouwen. Datzelfde gevoel willen wij je bezorgen bij het vastleggen van alle afspraken rond de keuzes die je maakt. Met raad en daad staan we je bij. Zo zorgen wij voor een stevige basis onder de toekomst van jezelf en je dierbaren.

Kom in contact

We zijn gevestigd in een monumentaal, maar modern pand. Direct tegenover het station van Sneek. Zowel met de trein, de bus, de auto, de fiets als lopend zijn we prima bereikbaar. Bovendien beschikken we over een eigen parkeerterrein en zijn we ook zeer toegankelijk als je minder goed ter been bent. Wip gerust eens bij ons binnen. Of bel of mail ons. We staan altijd voor je klaar!

Lid van: De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat MfN-registermediators Vereniging van Mediators in het Notariaat
bel bericht bezoek facebook instagram linkedin mail search